Menu
Obec Štefanov
Štefanov

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva je štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä: určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva; schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním; schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie; schvaľuje záverečný účet obce; schvaľuje územný plán obce alebo jej časti a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

Ďalej rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov; vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvoláva verejné zhromaždenia občanov a uznáša sa na nariadeniach.

Obecné zastupiteľstvo sa riadi ustanoveniami § 11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších zmien a doplnkov.

VZN

2023

VZN 52023 prevádzkový poriadok cintorína

VZN 52023 prevádzkový poriadok cintorína.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,89 kB

VZN 42023 o poplatkoch za vývoz TKO a drobného stavebného odpadu

VZN 42023 o poplatkoch za vývoz TKO a drobného stavebného odpadu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,22 kB

VZN č. 32023 o miestnych daniach

VZN č. 32023 o miestnych daniach .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,9 kB

Dodatok č.1 k VZN č.22023

Dodatok č.1 k VZN č.22023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,76 kB

VZN č.2 /2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

VZN č.2 2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,83 kB

VZN č. 1/2023 o podmienkach držania vodenia a chovu psov na území obce Štefanov

VZN 12023 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,88 kB

2022

VZN č. 1/2022 o zásadách prideľovania nájomných bytov v obci Štefanov

VZN č. 1 2022 o zásadách prideľovania nájomných bytov v obci Štefanov. 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,6 kB

2021

VZN č.3/2021 záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Štefanov

VZN č.32021 záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Štefanov .docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,17 kB

VZN č. 1/2021o organizácii miestneho referenda v obci Štefanov

VZN č. 12021 o organizácii miestneho referenda v obci Štefanov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,98 kB

2020

VZN č.2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Štefanov

22020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Štefanov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,8 kB

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Štefanov

VZN o ochrannom pásme pohrebiska .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,04 kB

2019

VZN č. 5/2019 Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu

VZN 52019 Zmeny a doplnky Uzeného plánu č 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,55 kB

VZN č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN 1 2019 elektronická komunikácia obce (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,85 kB

2016

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ

VZN č.1 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,26 kB

2013

VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku na mzdy

98.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB

2012

Pírlohy k žiadosti o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Príloha č. 1 k žiadosti o poskytnutie dotácie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,67 kB

VZN Č.3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č.3 2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,64 kB

2009

VZN Č.11/2009 o určení školského obvodu

12.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,19 kB
Zobrazené 1-20 z 24

Samospráva

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zverejňovanie

samospravaonline.sk

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria