Menu
Obec Štefanov
Štefanov

Profil verejného obstarávateľa

Obec Štefanov je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Štefanov
Sídlo: Obecný úrad Štefanov 347, 906 45 Štefanov
zastúpené: František Chudý - starosta

tel.: 034 6537 129
e-mail:

IČO: 00310077
DIČ: 2021039867

Bankové spojenie: VÚB banka
Císlo účtu: SK04 0200 0000 0000 0232 1182

Zverejňovanie

Zverejňovanie

samospravaonline.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie