Menu
Obec Štefanov
Štefanov

Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania

Pred pár dňami sme s pocitmi šťastia, lásky, pokoja a rodinnej harmónie prežívali vianočné sviatky. V tomto čase, pár hodín potom,  ako sa skončil rok 2022 sme sa ocitli na prahu nového roka, a keďže je v našej obci tradíciou, že sa starosta na nový rok prihovorí spoluobčanom je mi veľkou cťou, že môžem v tejto tradícii pokračovať. Preto mi dovoľte, aby som úvodom, aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva, poďakoval za vyslovenie dôvery v nedávnych voľbách a ubezpečil Vás, že svojou prácou potvrdíme, že si Vašu dôveru zaslúžime.  

Nový rok väčšinou vítame s radosťou, ale je asi pre každého z nás charakteristické najmä to, že v našich myšlienkach sa snažíme o hodnotenie dosiahnutých výsledkov, porovnávame realitu s našimi plánmi, predstavami, hodnotíme čo mohlo a malo dopadnúť lepšie, z čoho sa treba poučiť a naopak, na čom môžeme stavať, o koho, alebo o čo sa môžeme oprieť aj v budúcnosti.   Prežili sme rok, počas ktorého sme sa usilovali o zlepšovanie povedomia našej obce, o skvalitňovanie služieb ktoré obec poskytuje svojim občanom, o skrášľovanie nášho verejného priestoru, aj o zhodnocovanie majetku obce. Pri tomto bilancovaní by sm lrád spomenul aspoň zopár projektov, ktoré sa nám podarili zrealizovať. Začiatkom roka sme kompletne zrekonštruovali obecný byt, v jarných mesiacoch sme spevnili poľnú cestu za ulicou Hoštáky, počas leta sme zakryli časť kanála pri kultúrnom dome, kde by sme chceli v tomto roku pokračovať s ďalšími úpravami, vybudovali sme osvetlenie spevnenej plochy pri bytovkách. Na jeseň sme v spolupráci s OZ Rodan pri vinohradoch, na obecných pozemkoch, vysadili nový ovocný sad, za čo sa chcem členom tohto združenia veľmi pekne poďakovať. Verím, že táto ich služba obci prinesie v budúcnosti aj vytúžené ovocie.  Tiež sme vybudovali betónový oporný múr pri obecnom úrade a začali sme s výstavbou požiarnej zbrojnice, v ktorej budeme pokračovať aj v tomto roku. Toto sú projekty, ktoré boli zamerané na budovanie a rozvoj našej obce, no po dvoch rokoch sa nám podarilo obnoviť aj kultúrnu a športovú činnosť v obci. Myslím si, že v týchto odvetviach sme sa snažili spolupracovať so všetkými ľudmi, ktorí o to prejavili záujem, a tiež s organizáciami, ktoré v našej obci pôsobia,  hasiči, futbalisti, vinári, poľovníci, chovatelia, jednota dôchodcov a usporiadali sme aj zopár kultúrnych akcií :

  • posedenie pod májou
  • pre deti rozprávkový les
  • stretnutie s rodákom p. Vladimírom Morávkom
  • prehliadku dychových hudieb
  • kultúrny program pre seniorov
  • oslavu 630. výročia prvej písomnej  zmienky o našej obci
  •  prvý krát sme organizovali aj vianočné trhy v kultúrnom dome.

 Pre tento rok máme pripravené projekty, ktorými chceme ďalej skvalitňovať život v našej obci a je to pre nás zároveň výzva do ďalšej práce. Rád by som spomenul aspoň niektoré:

  • rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd, kvôli čomu má obec pozastavené aj budovanie IBV. K rozšíreniu kapacity ČOV je dokončená  projektová dokumentácia k územnému konaniu a pripravuje sa PD k stavebnému povoleniu, ktorá by mal byť vypracovaná do konca apríla tohto roku.
  • Máme vypracovaný projekt na výstavbu telocvične a vybavujeme stavebné povolenie, aby sme boli pripravený, keď bude možnosť čerpania eurofondov na jej vybudovanie.
  • Tiež je pripravený projekt na rozšírenie kapacity MŠ a špeciálnych učební pre ZŠ na ktorý, je vydané aj právoplatné stavebné povolenie.

Toto sú projekty, ktoré bude potrebné realizovať v našej obci v budúcich rokoch, ale určite sa nezameriame len na budovanie obce. Ďalej chceme podporovať všetky organizácie a rozvíjať spoluprácu s vedením ZŠ s MŠ a farským úradom. Nechceme zabudnúť ani na našich seniorov, pre ktorých pripravujeme riešenie starostlivosti na diaľku určené rodinám pre samostatne žijúcich a zdravotne znevýhodnených ľudí.

Verím, že sa budú dať organizovať aj kultúrne a spoločenské akcie, ktoré pripravujeme v spolupráci s kultúrnou komisiou a verím, že sa k nám pripoja aj miestne organizácie.     

   Na záver sa chcem z tohto miesta úprimne a z celého srdca poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, hlavne tým, ktorí už nepokračujú vo svojej práci pre obec, za ich obetavý prístup a pomoc pri rozvoji našej obce. Rovnako úprimne by som sa chcel  poďakovať za spoluprácu ZŠ s MŠ, farskému úradu, miestnym organizáciám, veľké „ďakujem“ patrí aj PD, našim firmám a živnostníkom, všetkým mojim spolupracovníkom na obecnom úrade, v obecnom podniku a tiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľate na zlepšovaní životnej úrovne v našej obci a na jej reprezentácií a propagácii aj za hranicami Slovenska.

Vážení spoluobčania,

v prichádzajúcom novom roku 2023, Vám v mene svojom, v mene mojich spolupracovníkov a tiež i v mene poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa sily a šťastia, rok plný správnych rozhodnutí, radostných stretnutí a neutíchajúcu energiu na každý deň. Želám Vám hlavne pevné zdravie, pokoj, pohodu vo Vašich rodinách, nech Vám prinášajú radosť Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších a zároveň, nezabúdajme na tých, ktorí už nie sú medzi nami a naše spomienky si určite zaslúžia. Chráňme si to, čo má v našom živote ozajstnú hodnotu.

Prajem Vám radostný, pokojný a požehnaný rok 2023.

                              

                                                                     František Chudý

                                                                      starosta obce   

Dátum vloženia: 8. 1. 2023 17:28
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2023 17:30
Autor: Správce Webu

Udalosti

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zverejňovanie

samospravaonline.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie