Menu
Obec Štefanov
Štefanov

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva je štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä: určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva; schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním; schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie; schvaľuje záverečný účet obce; schvaľuje územný plán obce alebo jej časti a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

Ďalej rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov; vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvoláva verejné zhromaždenia občanov a uznáša sa na nariadeniach.

Obecné zastupiteľstvo sa riadi ustanoveniami § 11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších zmien a doplnkov.

Komisie

Obecná rada

 • členovia rady:  Ing. Ladislav Buček, Agáta Čechová, Lívia Včelková

Komisia finančná a správy obecného majetku

 • predseda komisie: Ing. Ladislav Buček
 • tajomník komisie: Katarína Macková
 • členovia komisie : Mgr. Dávid Kazička, Patrik Polák

Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania

 • predseda komisie:  Henrich Macek
 • tajomník komisie: Jarmila Klimešová
 • členovia komisie :  Michal Lukáč, Miroslav Malík
 • členovia komisie z radov odbornej verejnosti: Monika Čechová a Radovan Horný, Ing. František Pös,

Bytová komisia

 • predseda komisie: Lívia Včelková
 • tajomník: Jarmila Klimešová
 • členovia komisie : Patrik Černý, Henrich Macek

Komisia pre kultúru, šport a vzdelanie

 • predseda komisie Agáta Čechová
 • tajomník komisie: Jarmila Klimešová
 • členovia komisie : Miroslav Malík, Lívia Včelková
 • členovia komisie z radov odbornej verejnosti: Mgr. Dana Burdová, Mgr. Simona Maxian

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • predseda komisie: Mgr. Dávid Kazička, MBA
 • tajomník komisie: Katarína Macková
 • členovia komisie: Patrik Černý, Patrik Polák

Samospráva

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zverejňovanie

samospravaonline.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie